„MESTROLE POLSKA” Spółka z o.o. założona została w 2003 roku i aktywnie rozpoczęła działalność na polskim rynku w zakresie przeprowadzania legalizacji urządzeń pomiarowych mających zastosowanie na stacjach paliw. Wszystkie oferowane przez nas usługi legalizacji – zgodnie z obowiązującym prawem – przeprowadzane są przez inspektorów Urzędu Miar przy udziale naszego personelu.

                       

W  zakres  świadczonych  przez  nas  usług  wchodzą:

 

  • Legalizacja dystrybutorów paliwowych

 

  • Legalizacja dystrybutorów gazu ciekłego propan – butan (LPG)

 

  • Rewizja wewnętrzna zbiorników LPG

 

  • Rewizja wewnętrzna zbiorników paliw

 

  • Legalizacja autocystern (instalacji pomiarowych do 500 dm3) do gazu ciekłego propan – butan (LPG). Legalizacja ta może być dokonywana zarówno w siedzibie naszej firmy jak i w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta. Pozwala na to przewoźne stanowisko pomiarowe z kolbą 500 dm3, które jako pierwsze w Polsce zostało wdrożone do użytkowania. Legalizacja u klienta jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem w przypadku legalizacji kilku autocystern. Klient ponosi wtedy jedynie koszt przejazdu naszego stanowiska, a nie koszt przejazdów kilku autocystern.

 

  • Legalizacja urządzeń pomiarowych zainstalowanych na bazach paliw

 

  • Sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa zbiorników do gazu ciekłego  propan – butan (LPG) z Urzędem Dozoru Technicznego.

 

  • Próby ciśnieniowe węży do gazu ciekłego propan – butan użytkowanych na stacjach autogazu.

 

  • Dostawa – jako autoryzowany przedstawiciel firmy „MESTROLE” Francja (www.mestrole.com) – specjalistycznych urządzeń pomiarowych mających zastosowanie w terminalach przeładunkowych, rafineriach, bazach paliw.

 

  • Dostawa części zamiennych do dystrybutorów paliw i LPG

 

Pracownicy naszej firmy posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie czynności legalizacyjnych oraz dysponując specjalistycznym sprzętem pomiarowym zapewniają profesjonalną i fachową obsługę. Kontakty handlowe utrzymywane z francuskim udziałowcem „MESTROLE” pozwalają na bieżące zapoznawanie się naszego personelu z najnowszymi rozwiązaniami metrologicznymi stosowanymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Z usług naszej firmy korzystają klienci, którzy oczekują pełnego profesjonalizmu.

Zapraszamy  Państwa  do  grona  naszych  zadowolonych  klientów.

 

Adres:

MESTROLE POLSKA Sp. z o.o.

 

ul. Wygoda 13

 

44-240 Żory

 

woj. śląskie

 

Kontakt:

 

tel. kom. 693 153 229
mestrole@mestrole.pl

 

 

Dane rejestrowe spółki:

Regon: 251612020
NIP: 6222518605
KRS: 0000189997
prowadzony przez: Sąd Rejonowy w Gliwicach
Kapitał zakładowy: 236 000,- zł